Početna
Softver za apotekarsku djelatnost
 Od 01.05.2012. godine u funkciji je novi broj telefona i faksa: +387 51 212 765.

Stari broj (+387 51 305 599) više nije aktivan!
 

 
 
Od dana 15.09.2012. godine počinje primjena izmjena pozitivne liste lijekova FZO RS.
 
LIJEKOVI KOJIMA JE PROMIJENJENA CIJENA:
Šifra Naziv ProizvoÄ‘ač Jačina Pakovanje Nova cijena Stara cijena Lista
1787 AMINOFILIN JAKA 80 AD 100 mg Kutija 50 tableta 4.94 3.52 A
882 APRAZOL BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 30 mg Kutija 14 kapsula 8.19 8.52 B
883 ARVIND FARMAVITA 100 mg Kutija 30 tableta 31.58 32.82 A
317 ATACOR ACTAVIS GROUP 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
318 ATACOR ACTAVIS GROUP 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
886 ATEROZ BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
887 ATEROZ BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
3093 ATORIS KRKA d.d. 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
3094 ATORIS KRKA d.d. 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
1147 ATORVASTATIN REPLEKFARM 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
1148 ATORVASTATIN REPLEKFARM 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
1748 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg Kutija 60 film tableta 27.08 32.94 B
1750 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
1751 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg Kutija 60 film tableta 13.54 20.60 B
1752 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
1610 ATORVASTATIN PharmaS PharmaS 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
1611 ATORVASTATIN PharmaS PharmaS 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
319 ATORVOX PLIVA d.d. 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
321 ATORVOX PLIVA d.d. 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
1127 AVASTA ALKALOID d.o.o. 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
1128 AVASTA ALKALOID d.o.o. 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
3176 DANOPTIN PLIVA d.d. 100 mg Kutija 30 tableta 31.58 32.82 A
1276 ERYNORM HEMOFARM KONCERN 100 mg Kutija 28 film tableta 19.22 19.54 B
1286 HILOS FORT NOBEL 100 mg Kutija 28 tableta 19.22 19.54 B
3179 LAMAL ALKALOID d.o.o. 100 mg Kutija 30 tableta 31.58 32.82 A
639 LAMICTAL Glaxo Smith Kline 100 mg Kutija 30 tableta 31.58 32.82 A
134 LAMOTRIGIN ACTAVIS GROUP 100 mg Kutija 30 tableta 31.58 32.82 A
1602 LAMOTRIGIN PharmaS PharmaS 100 mg Kutija 28 tableta 29.47 30.63 A
1224 LANSOPRAZOL PLIVA d.d. 30 mg Kutija 14 kapsula 8.19 8.52 B
1225 LANSOPRAZOL PLIVA d.d. 30 mg Kutija 28 kapsula 16.38 17.04 B
1614 LANSOPRAZOL PLIVA d.d. 15 mg Kutija 28 kapsula 8.19 8.52 B
590 LANSOPROL NOBEL 30 mg Kutija 14 kapsula 8.19 8.52 B
595 LANSOPROL NOBEL 30 mg Kutija 28 kapsula 16.38 17.04 B
1615 LANSOPROL NOBEL 15 mg Kutija 28 kapsula 8.19 8.52 B
493 LANZUL KRKA d.d. 30 mg Kutija 14 kapsula 8.19 8.52 B
1616 LANZUL S KRKA d.d. 15 mg Kutija 28 kapsula 8.19 8.52 B
1562 LAPROL FARMAL DD 30 mg Kutija 14 kapsula 8.19 8.52 B
1563 LAPROL FARMAL DD 30 mg Kutija 28 kapsula 16.38 17.04 B
1617 LAPROL FARMAL DD 15 mg Kutija 28 kapsula 8.19 8.52 B
1605 LARONA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 30 mg Kutija 28 kapsula 16.38 17.04 B
1618 LARONA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 15 mg Kutija 28 kapsula 8.19 8.52 B
494 LATRIGIL STADA 100 mg Kutija 30 tableta 31.58 32.82 A
619 LIPIDRA NOBEL 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
620 LIPIDRA NOBEL 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
1754 LIPOSTAX FARMAL DD 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
1755 LIPOSTAX FARMAL DD 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
1231 LIPTIN ZADA 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
1533 LIPTIN ZADA 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
1497 LISETRA ZADA 50 mg Kutija 30 film tableta 9.98 10.01 A
1287 LORISTA KRKA d.d. 100 mg Kutija 28 tableta 19.22 19.54 B
1301 LOTAR ALKALOID d.o.o. 100 mg Kutija 30 film tableta 20.59 20.94 B
781 METOTEN HEMOFARM KONCERN 5 mg Kutija 25 obloženih tableta 5.27 9.81 A
1135 MODITEN KRKA d.d. 5 mg Kutija 100 obloženih tableta 21.08 39.24 A
646 SABAX HEMOFARM KONCERN 30 mg Kutija 14 kapsula 8.19 8.52 B
1619 SABAX HEMOFARM KONCERN 15 mg Kutija 28 kapsula 8.19 8.52 B
669 SORTIS PFIZER INTERNATIONAL 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
671 SORTIS PFIZER INTERNATIONAL 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
953 TORVA FARMAVITA 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
955 TORVA FARMAVITA 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
848 TOZAR BOSNALIJEK 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
849 TOZAR BOSNALIJEK 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
3091 TULIP LEK d.d. 10 mg Kutija 30 film tableta 6.77 10.30 B
3092 TULIP LEK d.d. 20 mg Kutija 30 film tableta 13.54 16.47 B
 
Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft