Početna arrow IS za bolnice i klinike arrow Korist za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
Korist za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
Utorak, 04 Septembar 2007
Bolnički informacioni sistem, kao dio budućeg cjelovitog zdravstvenog informacionog sistema, omogućava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da na veoma brz i jednostavan način prikupi informacije i izvrši analizu poslovanja bolničkog sistema u cjelini, kao i pojedinih njegovih segmenata. Na osnovu ovih informacija i analiza Ministarstvo može da preduzme odgovarajuće mjere sa ciljem:
  • poboljšanja efikasnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga
  • unapređenja upravljanja u bolnicama, odnosno u zdravstvenom sektoru u cjelini
  • ograničavanja rasta troškova i uspostavljanja stabilnog zdravstvenog sistema
  • reorganizacije sistema finansiranja i plaćanja zdravstvenih usluga

Konačni rezultat je izgradnja kvalitetnijeg, racionalnijeg i efikasnijeg zdravstvenog sistema i sistema zdravstvenog osiguranja.
  • na osnovu egzaktnih informacija o potrošnji lijekova i materijala stiče se uvid u stvarnu potrošnju i mjesta neprimjerene potrošnje. Zatim se primjenjuju odgovarajuća softverska rješenja za brzu i efikasnu racionalizaciju potrošnje (HIC farmakoterapijske preporuke, “Drugs interactios“, “Cost-effectivness“ lista lijekova, itd.)
  • objektivni podaci o ukupnoj iskorištenosti ljudskih i materijalnih kapaciteta omogućavaju racionalizaciju i balansiranje mreže zdravstvenih ustanova
  • uvođenjem elektronskih uputnica i elektronskog zakazivanja pacijenata značajno se olakšava rad zaposlenog osoblja, liste čekanja postaju transparentne, a istovremeno se smanjuje broj izgubljenih radnih sati zbog posjete ljekaru, itd.
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft