Početna arrow IS za bolnice i klinike arrow Korist za menadžment bolnica
Korist za menadžment bolnica
Ponedjeljak, 03 Septembar 2007
Informacioni sistem omogućava upravnim strukturama bolnice analizu poslovnih procesa po pojedinim poslovnim cjelinama, zasnovanu na objektivnim i realnim pokazateljima, zatim ocjenu kvaliteta poslovanja bolnice i pojedinih poslovnih cjelina, te elemente za pravovremeno i pravilno poslovno odlučivanje i razvoj.

Sledećih nekoliko konkretnih primjera ukazuje na samo neka područja u kojima se može postići značajan napredak informatizacijom bolničkih procesa:
  • registracijom svih podataka o pacijentu na mjestu nastajanja ubrzava se protok pacijenta kroz bolničke procese, čime se postiže ušteda na potrebnoj količini administrativnog rada (nepotrebno prepisivanje podataka za potrebe fakturisanja, pisanje izvještaja i drugih poslovnih procesa)
  • evidentiranje svih primjenjenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka omogućava transparentan radni proces, čime se smanjuje mogućnost pružanja usluga koje se obavljaju a ne registruju
  • povezivanjem podataka o nabavljenim lijekovima i medicinskom materijalu, sa stvarnom potrošnjom u bolničkim odjelima, omogućava se njihova optimalna nabavka (smanjivanje zaliha, smanjivanje nabavne cijene, brži obrt kapitala)
  • nadzorom i analizom iskorištenosti kapaciteta opreme omogućava se racionalna i djelotvorna re/organizacija poslovanja bolnice, te svrsishodna nabavka opreme shodno potrebama i realno procijenjenoj iskoristivosti
  • jedinstvenim upravljanjem svim ljudskim potencijalima bolnice omogućava se optimizacija kako nemedicinskog, tako i medicinskog osoblja, njihovog rasporeda u skladu s potrebama posla i njihovim kompetencijama, itd.
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft