Početna arrow Vijesti arrow OBAVJEŠTENJE ZA KLIJENTE NA PODRUČJU RS!!! - Novi pravilnik o promjeni cijena
OBAVJEŠTENJE ZA KLIJENTE NA PODRUČJU RS!!! - Novi pravilnik o promjeni cijena
Petak, 27 Februar 2009
U Službenom glasniku broj 6 od 3. februara 2009. godine objavljen je novi pravilnik o promjeni cijena, koji predviđa:

Član 6.
Prije svake promijene cijena potrebno je izvršiti popis zaliha zatečene robe.

Član 7.
(1) Nivelaciji cijena robe se pristupa samo u slučaju kada je količina novonabavljene robe veća od zatečene u prometu.
(2) Ponderaciji cijena robe pristupa se kada je količina novonabavljene robe manja od količine zatečene u prometu.
(3) Valorizaciji cijena robe u prometu pristupa se onda kada su cijene te robe na tržištu veće, a postojeće zalihe zatečene robe u prodajnom objektu se ne zanavljaju.

Član 8.
Nivelacija, ponderacija i valorizacija cijena u prodajnom objektu se zapisnički konstatuje i ovjeren zapisnik zavodi se u trgovačku knjigu.


Naš softverski paket PHARMAbase je u potpunosti prilagođen gore navedenom pravilniku.
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft