Početna
Izmjena liste FZO RS, 15.03.2011. godine
Ponedjeljak, 14 Mart 2011
Dana 15.03.2011. počinje primjena nove pozitivne liste lijekova FZO RS.
  New Page 1
 NOVI LIJEKOVI NA LISTI:
Sifra Naziv Cijena Lista Indikacija    
1303 LORISTA 10.3 B 47    
1305 GOPTEN 29.1 A      
1306 LACIN 11.04 B 47    
1307 AERIUS 7.93 A 26    
1308 AVAMYS 24.71 B 65    
1313 SPIRIVA 94 A      
1315 REQUIP 49.82 A 46    
1316 REQUIP 9.96 A 46    
1319 REQUIP 16.02 A 46    
1320 REQUIP 29.75 A 46    
1322 REQUIP 83.04 A 46    
1323 XARELTO 105.03 B 66    
1324 ENETROFURYL 7.37 A      
1325 SUMIGRA 14.63 B      
1326 SUMIGRA 25.14 B      
1327 LEVETIRACETAM 32.27 A      
1328 LEVETIRACETAM 53.79 A      
1329 NEO PENOTRAN FORTE 18.26 A      
1330 IMIGRAN 14.63 B      
1332 KEPPRA 161.37 A      
1333 KEPPRA 96.81 A      
1334 EMINENS 45.7 A 46    
1335 EMINENS 16.02 A 46    
1336 EMINENS 29.75 A 46    
1337 EMINENS 83.04 A 46    
1338 ROPINIR 4.57 A 46    
1339 ROPINIR 16.02 A 46    
1341 ROPINIR 29.75 A 46    
1352 CRESTOR 39.9 B 35    
1352 CRESTOR 39.9 B 36    
1352 CRESTOR 39.9 B 34    
1354 CRESTOR 35.1 B 34    
1354 CRESTOR 35.1 B 35    
1354 CRESTOR 35.1 B 36    
1355 CRESTOR 57.9 B 34    
1355 CRESTOR 57.9 B 35    
1355 CRESTOR 57.9 B 36    
1356 CRESTOR 83 B 34    
1356 CRESTOR 83 B 35    
1356 CRESTOR 83 B 36    
1357 ULZOL 8.47 B      
1359 METOPRAN 2.32 A      
1360 GLUFORMIN ER 1.94 A      
1361 ZADARON 17.02 A 6    
1362 CARDOX 9.13 A      
1363 METOCOR 3.14 B      
1364 METOCOR 6.44 B      
1365 BLOCOR 10.62 B      
1366 BLOCOR 15.65 B      
1367 MIVISIA 242 A 39    
1368 GABOTON 4.78 A      
1369 GABOTON 29.75 A      
1370 GABOTON 38.41 A      
1371 ANTARZA 10.13 B      
1372 ANTARZA 15.2 B      
1375 ANTARZA 18.01 B      
1379 ANTARZA 27.02 B      
1521 ANTARZA 26.2 B      
1522 ANTARZA 39.3 B      
1523 ANTARZA 35.7 B      
1524 ANTARZA 53.55 B      
1525 CLOPIGAL 53.2 A 4    
1526 ISOCARD 9.13 A      
1527 DOXA 2.29 B      
1528 DOXA 11.76 B      
1529 ACCUPRO 11.85 A      
1530 ACCUPRO 21.68 A      
1531 ENAZIL PLUS 13.95 A      
1533 LIPTIN 10.71 B 34    
1533 LIPTIN 10.71 B 35    
1533 LIPTIN 10.71 B 36    
1534 ATORIS 22.89 B 34    
1534 ATORIS 22.89 B 35    
1534 ATORIS 22.89 B 36    
1535 FINPROS 19.54 B 31    
1537 DIFLUCAN 41.07 A 15    
1538 ANASTROZOL 242 A 39    
1539 SONALIA 9.34 A      
235 ENTEROFURYL 5.62 A      
610 PALITREX 0.23 A      
 
 PROMJENE POSTOJEĆIH LIJEKOVA NA LISTI:
Sifra Naziv Cijena Lista Indikacija Stara
cijena
Stara
lista
1111 KAPTOPRIL 3.5 B   2.05 B
1164 PANADOL BABY 1.58 A   1.6 A
1169 APAURIN 1.39 A   1.47 A
1197 ENOX 10.91 A   10.98 A
1198 ENOX 14.29 A   14.52 A
1205 FOPIN 7.73 A   7.91 A
1234 LOPRESS 7.73 A   7.91 A
1249 RANID 2.66 A   2.69 A
1250 RANID 5.31 A   5.37 A
1252 RANISAN 1.77 A   1.79 A
1254 RANISAN 2.66 A   2.69 A
1294 FLONIDAN 4.9 A   5 A
1304 AMLOPIN 5.15 A   5.27 A
1317 RANITAL 1.77 A   1.79 A
153 ANGINAL 5.48 A   4.56 A
154 ANGINAL 9.13 A   7.6 A
3000 RANITIDINE 1.77 A   1.79 A
3023 IBUPROFEN 1.47 A   1.49 A
3028 PRESSING 4.9 A   5 A
3050 RANITIDIN 1.77 A   1.79 A
306 DIAZEPAM 1.39 A   1.47 A
3066 AMLODIPIN 7.73 A   7.91 A
3067 VAZOTAL 5.15 A   5.27 A
3108 LORATADIN 4.9 A   5 A
3111 RINOLAN 4.08 A   4.17 A
3114 AMONEX 7.73 A   7.91 A
3117 IBUPROFEN 3.28 A   3.49 A
3118 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
3121 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
3123 NORVASC 7.73 A   7.91 A
3138 LORATADIN 4.9 A   5 A
3162 VILPIN 7.73 A   7.91 A
3164 AMPRIL 10.18 A   10.25 A
3165 AMPRIL 13.34 A   13.55 A
3170 ZENAFLUK 41.07 A   29.3 A
3173 DIPROL 1.58 A   1.6 A
3187 LORATADIN 4.9 A   5 A
386 BOSAURIN 1.39 A   1.47 A
394 PROSCAR 19.54 B   20.98 B
405 DALERON 1.58 A   1.6 A
423 PRILINDA 10.18 A   10.25 A
424 PRILINDA 13.34 A   13.55 A
427 FINASTERID 20.94 B   22.45 B
468 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
469 IBUPROFEN 3.28 A   3.49 A
49 VIVACE 13.34 A   13.55 A
512 BENSEDIN 1.39 A   1.47 A
522 ALOPRES 5.15 A   5.27 A
53 VIVACE 10.18 A   10.25 A
555 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
563 LORATADIN 4.9 A   5 A
569 AMLODIPIN 5.15 A   5.27 A
582 FLUKONAZOL 41.07 A   29.3 A
62 ULCODIN 1.77 A   1.79 A
665 AMLOPIN LEK 7.73 A   7.91 A
687 BRUFEN 3.28 A   3.49 A
693 MOSTRAFIN 19.54 B   20.98 B
694 AMLOGAL 5.15 A   5.27 A
720 NYSTATIN 5.27 A   3.04 A
734 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
735 AMLODIPIN 7.73 A   7.91 A
743 BRUFEN 2.2 A   2.23 A
745 PRILEN(Ramipril) 10.91 A   10.98 A
746 RANITIDIN 1.77 A   1.79 A
748 PRILEN(Ramipril) 14.29 A   14.52 A
749 IBUPROFEN 3.28 A   3.49 A
76 FUNZOL 41.07 A   29.3 A
763 LOSTOP 4.08 A   4.17 A
768 LUPOCET 1.58 A   1.6 A
772 DIAZEPAM 1.39 A   1.47 A
796 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
797 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
798 PEPTORAN 1.77 A   1.79 A
819 RANIBOS 1.77 A   1.79 A
821 RANOBEL 2.66 A   2.69 A
822 RANOBEL 5.31 A   5.37 A
831 FEBRICET 1.58 A   1.6 A
841 TENOX 7.73 A   7.91 A
878 AMLODIPIN 7.73 A   7.91 A
906 DIAZEPAM 1.39 A   1.47 A
921 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
93 AMLODIL 7.73 A   7.91 A
941 RAMIPRIL 10.18 A   10.25 A
942 RAMIPRIL 13.34 A   13.55 A
95 AMLODIL 5.15 A   5.27 A
956 TRITACE 10.18 A   10.25 A
957 TRITACE 13.34 A   13.55 A
969 ULCODIN 1.77 A   1.79 A
971 BRUFEN 2.2 A   2.23 A
976 DALSY 3.28 A   3.49 A
977 DALSY 6.56 A   6.98 A
998 RAMIPRIL 10.18 A   10.25 A
999 RAMIPRIL 13.34 A   13.55 A
861 VITOPRIL H 9.38 A   9.38 B
922 IRUZID 9.38 A   9.38 B
994 LIZINOPRIL H 9.38 A   9.38 B
1214 HYPERIL PLUS 9.38 A   9.38 B
182 GOPTEN 16.59 A   16.59 B
184 GOPTEN 18.39 A   18.39 B
425 OPTIMON PLUS 9.38 A
  9.38 B
517 LOPRIL H 9.38 A   9.38 B
3035 LOPRIL H 6.25 A   6.25 B
3196 LIZINOPRIL HCT 6.25 A   6.25 B
 
 LIJEKOVI OBRISANI SA LISTE:
Sifra Naziv Cijena Lista Indikacija    
1255 SIMVASTATIN ICP 40 mg 25.63 B    
181 DILTIAZEM 90mg 5.85 B    
193 ARFICIN 300 mg 0.30 A    
1932 RANISAN 150 mg 1.79 A    
1947 ZORKAPTIL 12,5 mg 4.09 B    
1965 ZORKAPTIL 25 mg 3.38 B    
1973 ZORKAPTIL 50 mg 5.58 B    
2043 TRODON 100 mg/ ml 5.49 A    
2047 TRODON 50 mg 3.35 A    
2049 TRODON Retard 100 mg 5.15 A    
2056 TRODON 100 mg 2.71 A    
2185 ENAZIL 5 5 mg 2.42 A    
2186 ENAZIL 10 10 mg 2.42 A    
2187 ENAZIL 20 20 mg 4.41 A    
300 SIMVASTATIN STADA 40mg 40 mg 27.46 B    
3016 BACTRIM 400 mg + 80 mg 1.60 A    
3017 BACTRIM 200 mg + 40 mg/ 5 ml 3.39 A    
3020 CITOFEN 10 mg 8.78 A    
3051 BECENOL 4 mg 4.00 A    
3074 ENALAPRIL LEK 5 mg 5 mg 2.42 A    
3079 CILAZAPRIL 2,5 mg 17.23 A    
3084 CILAZAPRIL 5 PLUS 5 mg+ 12,5 mg 27.46 B    
3086 SIMVASTATIN STADA  20 mg 20 mg 12.87 B    
312 SORTIS 10 mg 5.00 B    
3124 AMLODIPIN 5 mg 2.56 A    
3125 AMLODIPIN 10 mg 5.27 A    
3132 FLUKONAZOL 50 mg 9.89 A    
3133 FLUKONAZOL 150 mg 7.51 A    
314 SORTIS 20 mg 7.88 B    
3152 RANITIDIN 150 mg 1.79 A    
35 AMLOX 200 mg 8.51 A    
36 AMLOX 200 mg 17.02 A    
369 BENDAZOL 100 mg 1.79 A    
401 CITOFEN 10 mg 29.27 A    
550 PRILAZID 1 mg 10.08 A    
567 KLOPIMED 75mg 53.20 A    
633 SERTRALIN ICP 100 mg 29.66 A    
634 SERTRALIN ICP 50 mg 10.01 A    
635 SIMVASTATIN ICP 10 mg 9.15 B    
643 SIMVASTATIN ICP 20 mg 12.01 B    
648 AMLONORM 10 mg 7.91 A    
651 AMLONORM 5 mg 3.84 A    
658 FLUKONAZOL 100 mg 29.30 A    
764 LUMIDOL 50 mg 3.35 A    
766 LUMIDOL 100 mg/ ml 5.49 A    
790 NORACIN 400 mg 6.97 B    
803 PRINIVIL 5 mg 3.33 A    
804 PRINIVIL 10 mg 5.64 A    
806 PRINIVIL 20 mg 8.53 A    
807 PRINZIDE 10mg+12,5mg 8.75 B    
808 PRINZIDE 20mg+12,5mg 11.64 B    
825 SINERSUL 400 mg + 80 mg 1.60 A    
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft